BolununSesi, Bolu Halkı'nın vicdanının sesidir

Kurallara uymayanlar yandı !

Kurallara uymayanlar yandı !
  4 Şubat 2020

  Kurallara uymayanlar yandı ! Bolu Valiliği tarafından, Bolu’da bulunan ...

       Kurallara uymayanlar yandı !       

        Bolu Valiliği tarafından, Bolu’da bulunan mesire yerleri, tabiat parkları ve ormanlık alan ve göllerde uyulması gereken kurallar yayınlandı.

       Yayınlanan genel emirde, Abant Tabiat Parkında uyulması gereken kurallar dikkat çekti. Genel Emirle, son günlerde gündemde olan faytonlarla ilgili de düzenlemeler de yer aldı.

        Bolu Valiliği tarafından ilimizdeki tabii güzelliklerin geleceğe daha iyi taşınması amacıyla yayınlanan genel emir şöyle:

  1- Bu genel emirin amacı; doğal güzellikleri ile ülkemizin en gözde turizm ve tatil bölgeleri arasında yer alan iç ve dış turizm bakımından önemli bir cazibe merkezi olan ilimizde bulunan korunan alanlardaki tabii güzelliklerin gelecek nesillere daha iyi aktarılması kullanma dengesinin gözetilmesi, bu alanlarda suç işlenmesinin önlenmesi, kamu sağlığının, kamu düzeninin, kamu güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamı ile kamu esenliğinin sağlanması ve sürdürülmesidir.

  2- Bu genel emir; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2918 sayılı Trafik Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 12.12,1986 gün ve 19309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği, Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (26.08.2003), Yedigöller Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (28.01.2() 1 6), Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planına (25.10.2016) dayanılarak çıkarılmıştır.


  3- Bu genel emir Bolu ilimizde bulunan Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı, Kargalı Gölcük Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl Tabiat Parkı ve Karagöl Tabiat Parkı, Yeniçağa Gölü Sulak Alanı olarak tefrik edilmiş olan korunan alanlar ve yetkili makamlarca koruma altına alınacak alanlar ile bu korunan alanlara ulaşım yollarım kapsar.

  4- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren yerlerde, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, yaban hayatı tahrip edilemez, bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına, değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su hava kirlenmesi vb. çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz.

  5- Korunan alanlarda bulunan her türlü donatı elemanına zarar verilmesi,

  6- Yoğun kış şartlan nedeniyle ilimizde bulunan göl ve gölet yüzeyleri büyük ölçüde donmakta ancak buz kalınlığı ve mukavemeti bilinmemektedir. Bu nedenle olası kazalara meydan verilmemesi için donmuş göl yüzeyine can ve mal güvenliği bakımından insanların çıkması diğer canlı veya nesnelerin çıkarılması,

  7- Söz konusu sahalarda yer ateşi yakmak veya mangal izni verilmiş kısımlarında yakılmış ateş atıklarının bu alanlardaki küllüklerin dışına dökülmesi,

  8- Korunan alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapmak, gürültü çıkarmak, kavga etmek gibi çevreye rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak,

  9- Bu sahalarda doğal görselliğin, kamu sağlığının ve trafik güvenliğinin korunabilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında ve söz konusu sahalara ulaşım yolları üzerinde yetkili kurumlardan izin ve ruhsat almaksızın her türlü sabit ya da seyyar ürün satışı yapmak, seyir alanı oluşturmak, alan işgal etmek, yasaktır.

  10- Korunan alanlarda ticari amaçlı her türlü film, fotoğraf ve drone çekimleri özel izne tabi olup Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden izin almadan çekim yapılması,

  11- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlar dışında can ve mal güvenliği gereği çadırlı kamp-karavan ile konaklamak yasaktır.

  12- Çadır kampına izin verilen alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından terör, güvenlik, sağlık, çevre vb. hassasiyetler dikkate alınarak gerekli planlamalar yapılacaktır.

  13- Korunan alanlarda trafik düzenlemeleri, alanların kendine özel gelişme planları doğrultusunda güvenlikten sorumlu ilgili kurumla istişareli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup yapılan düzenlemelerle, işaret ve işaretçilere uymak zorunludur.

  14- Bu alanlarda trafik tedbirleri sorumlu Jandarma birimlerince alınır ve uygulanır.

  15- Yanlış araç parkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çekici hizmeti tedbirleri alınır.

  16- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından izin verilen gıda satış yerleri Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından, bu yerlerde çalışanlar da Sağlık İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.

  17- İzin ve ruhsatla ilgili iş ve işlemleri yürüten yetkili kurumlar bu alanlar içindeki iş ve işlemlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün görüşünü, dışındaki alanlarda da ilgili idarelerin iznini ve/veya görüşünü almadan bu işlemleri yerine getiremez

  18- Çadır kampına gelenlerin kimliklerinin zamanında Jandarma Komutanlığına bildirilmesi işletmeci tarafından yerine getirilecektir.

  19- Alanda can ve mal güvenliği açısından acil sağlık ve itfaiye tedbirleri alınması işletmecilerin sorumluluğunun belirlenmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

  20- Bu alanların genel ve çevre temizliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

  21- Burada belirtilmeyen durumlarda da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Valilik ve diğer ilgili makamlarla istişare ederek her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

  ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI

  22- Abant Gölü Tabiat Parkı’nda izin almadan yapılacak her türlü açık alan aktivitesi

  (paintball, yamaç paraşütü, şambrel veya bot ile kayak vb.),

  23- Abant Gölü Mudurnu sapağı ile giriş kontrol noktası arasındaki gölün güney kenarı çevre yolunda tek yön araç trafik uygulaması mevcut olup tersi istikamette seyretmek,

  24- Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişime Planı Sınırlı Kullanım Alanı başlıklı c maddesinde “Belirlenen alanlar dışında hiçbir suretle otlatma yapılamaz” hükmü gereğince göl çevresinde hayvan otlatılması,

  25- Abant Gölü Tabiat Parkı’nda her türlü yardım/bağış toplanması, yasaktır.

  26- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldığı sürece at-fayton işletmeciliği şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında, tüm Abant Gölü çevresinde;

  a) Belirtilen sayının üzerinde at-fayton çalıştırılması,

  b) Atların başıboş şekilde alana bırakılması,

  c) Kendilerince verilen duraklar (Örencik Köyü Yaylası Taşkesti kavşağı, Samat Köyü Yaylası sapağı) dışında bekleme yapmaları,

  ç) Trafiği aksatacak şekilde indirme/bindirme yapmaları ve yol üzerinde bekleme yapmaları,

  d) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen tarife dışında fiyat uygulanması,

  e) Faytonların sürücü dahil üç yetişkin, iki çocuktan fazla yolcu alması veya sürücü dahil dört yetişkinden fazla yolcu alması,

  f) Faytonların taşıt trafiğinin aksi yönünde hareket etmesi,

  g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verdiği plaka haricinde fayton çalıştırılması, kesinlikle yasaktır.

  h) At ve faytonların temizliklerine özen gösterilmesi, hayvan atıklarının yerlere dökülmesini önleyecek tedbirler alınması veya anında temizlenmesi,

  i) Faytonlarda ecza çantası, faraş, süpürge, korna, tente, çöp torbası, torba, kova, koşum, döşeme, kampana, ikaz zili, saçak ve tahta, aynalar, çamurluk, üzengi bulundurulması, bunların yeni boyalı ve sağlam olması,

  j) Atların ve at bindiricilerinin temiz ve bakımlı olması,

  k) At bindiricilerinin kimlik bilgilerinin en geç işe başladığında en yakın jandarma karakoluna teslim edilmesi,

  l) Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından at bindiricilerine verilmiş olan kimlik belgelerinin yakalarında veya boyunlarında takılı olması,

  m)Atların, Tarım Orman İl Müdürlüğünce Ocak 2020 tarihinden itibaren çip taktırılmış ve kimliklendirilmiş olması,

  n) Atların ruam hastalığına karşı aşılanmış olduğunu gösteren aşı kartlarının bulunması, yine atların ruam hastalığına karşı at-fayton bindiricileri/sahiplerince sürekli kontrol altında tutulması,

  o) Atların bakımsız ve zayıf durumda bulunmaması, hastalık, bakım, besleme vb. problemlerin tespit, teşhis ve tedavisi için serbest veteriner hekimlerle sözleşme yapılması, en geç altı ayda bir veterinerlerce kontrol listesini içeren sağlık raporlarının düzenlenmesi, tedavi ve hastalık takiplerinin kayıt altına alınması, bu çalışmaların/raporların 6 aylık periyotlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğüne ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi,

  ö) Atlar da organ eksikliği olmaması (Göz, kulak bozukluğu, ayak hastalığı vs)

  p) Atlarda iskelet ve sistem bozukluğu olmaması,

  r) Fayton ve at bindiricilerince, atların otlatılmalarının ve istirahatlerinin araçların ve ziyaretçilerin geçiş ve gezinti yollarından uzak yerlerde yaptırılması, hayvan barınma yerleri itibariyle hayvan başına en az 5 metrekarelik bir alan tahsis edilmesi bu alanda atların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yem, su, dinlenme vb. gerekli tedbirlerin alınması,

  s) Atların üç yaşından küçük on üç yaşından büyük olmaması,

  ş) Hamile atların çalıştırılmaması, zorunludur.

  t) At ahırlarının, hayvanların sağlığını olumsuz etkileyecek durumda ve küçük ebatta bulunmaması,

  u) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlarca diğer gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması sağlanacaktır.

  YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

  27- Yedigöller Milli Parkında tuvaletlerin temizliği ve bakımı ile gerekirse ek sahra tuvaletlerinin kurulması Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Bu konuda diğer tedbirlerin alınmasından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumludur.

  28- Yedigöller Milli Parkı Mengen istikametindeki izin verilen alanlar dışında ateşli piknik, mangal, semaver ve piknik tüpü yakmak,

  29- Yedigöller Milli Parkı içerisinde araç parkına kapatılmış alanlara araç park edilmesi,

  30- Yedigöller Milli Parkı içerisinde dört yılda bir yenilenen Su Sirküleri kapsamında olta balıkçılığına izin verilen göller dışında olta balıkçılığı yapılması, yasaktır.

  31- Yedigöller Milli Parkı bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından her türlü muhabere zemininin hazırlanması sağlanacaktır.

  VII- GÖLCÜK TABİAT PARKI

  32- Gölcük Tabiat Parkı içerisinde çadırlı kamp kurmak,

  33- Gölcük Tabiat Parkı göl çevresine araç geçişi ve parkı,

  34- Gölcük Tabiat Parkında Kökez piknik alanı dışında ateşli piknik ve mangal faaliyeti yasaktır. (Kökez piknik alanı: Kuzey-Batı Günübirlik Kullanım Alanı (GB-2) olup, Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Bölgeleme Haritasında gösterilen gölün kuzey batı kısmında yer alan göl ayağından kuzey yönüne doğru uzanan bölgedir.)

  VIII- CEZAİ HÜKÜMLER

  35- Bu kararlara uymayanlar hakkında; fiilleri ayrıca bir suç oluşturması halinde gereğinin yapılması saklı kalmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.


   

  • Bolum 6 Şubat 2020 . 14:22

   Bırakın onu bunu da düzce milli parkları yatıyor yıgılca avcıları paşabükü 101 bölme akcabük hacac arkası komple kacak karaca avı yapılıyor basta redifler köyü alattin akar yogunpelit ercan keskin homuz dursun dikmen ismail özcan hacıyeri niyazi durmaz ve muhtar tahsin bunlar muazzam karaca avcısı
  • Zeynep6 Şubat 2020 . 00:47

   Katılıyorum, gerekli bir karar
  • bolulu5 Şubat 2020 . 17:44

   Bunun haber yapılmasını önemle rica ederim bolu atyaylası karamanlar köyü mevkiinde şu an ormanda kesim yapılmaktadır yollar ve doğa tamamen harap edilmektedir.
  • muammer 5 Şubat 2020 . 11:37

   Bu alınan kararlar çok yerinde olmuş. keşke bu alınan kararlara gerek kalmadan herkes üzerine düşeni yapmış olsaydı. Nerde.... giyimimize kuşamımıza bakan da çoğumuzu adam sanır. pikniği yapar çöplerini olduğu yere saçarız.Piknik yaptığımız yerde odun bulamaz orada oturduğumuz bankları söker tutuşturma odunu olarak yakarız veya ısınmak için bankların üstünde ateş yakarız. oradaki tuvaletlleri gereği gibi kullanmayız. Daha daha neleri. Birde toplumda ede
  • Hasan Kudal 5 Şubat 2020 . 11:25

   Doğru karar. Kurallara uygun hareket edilmeli. Gezmek eğlenmek herkesin hakkı. Kimseyi rahatsız etmeden ve doğaya sahip çıkarak.
  • Yılmaz Yücel4 Şubat 2020 . 17:29

   ÇOK YERİNDE VE İSABETLİ YAZI TEBRİK EDERİM..

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak