Halk BolununSesi'ne güveniyor. Okunuyorsak sebebi budur

Mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor

Mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor
  19 Eylül 2023

  Mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu ...

          Mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor

         TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu adına Atilla Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, “Sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor” dedi.

         Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu, “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde basın açıklaması yaptı. TMMOB Bolu Makine Mühendisleri odasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, mühendislerin sorunlarına dikkat çekildi. Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Atilla Yılmaz tarafından okunan basın metninde şu ifadeler yer aldı:

        “GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN”

         “19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretimin durmasını, teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlamıştı. Bizler için 19 Eylül iş bırakma eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. 19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için ilan ettiğimiz TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günümüz kutlu olsun!”

        “MESLEĞİMİZ SİSTEMATİK OLARAK DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR”

         “Maalesef dayanışma günümüze, coşkulu kutlamalar yerine, yaşadığımız büyük sorunlar damga vuruyor. İçerisinde bulunduğumuz mesleki, ekonomik ve toplumsal koşullar bizlere ‘boşuna mı okuduk’ sorusunu sorduruyor. Üzülerek görüyoruz ki, bugün geldiğimiz nokta hem bizler için hem halkımız için daha da zor koşullara davet çıkarıyor. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hala en öncelikli sorunları olmaya devam ediyor. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor. Bir dönemin en gözdesi olarak görülen mesleklerimiz, bugün diplomalı işsizliğin, güvencesiz bir geleceğin, açlık ve yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmanın sembolü haline getiriliyor. Bu şartlarda yaşamak hem insanlık hem meslek onurumuzu ayaklar altına alıyor.”

        “GENÇLERİMİZ GÖÇ ETTİKÇE UMUTLAR DA TEK TEK SÖNÜYOR”

        “Genç meslektaşlarımız, kendilerini yetiştiren bu ülkeden, hayatlarından, ailelerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Her yeni günde, onlarca genç, eğitimleri dışında bir alanda çalışmak, daha iyi bir hayat yaşayabilme ihtimaline tutunarak, yurtdışına gidiyor. Gençlerimiz göç ettikçe, ülkemizin geleceğine dair umutlar da tek tek sönüyor. Meslek itibarımız yerle bir edilirken, özlük haklarımız da giderek budanıyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımızın koşullarda daha da zorlaşıyor. Tek adamın himayesine girmiş bir düzende, kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüze kalıyor. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyüyor.”

        “REEL SEKTÖRÜN TIKANMASI GİBİ SORUNLARDAN DOĞRUDAN ETKİLENİYOR”

        “Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan doğrudan etkileniyor. Mühendis, mimar ve plancılarının büyük çoğunluğu asgari ücrete çalışıyor. İş bulamayanlar, meslek dışı alanlarda garsonluk, tezgâhtarlık gibi işlerde çalışmaya mecbur kalıyor. Staj sorunu nedeniyle işe girişlerde ve tecrübe süreçlerinde daha yolun başında çalışma hayatı tıkanıyor. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit ediyor. Geldiğimiz noktada sorunlarımızı tespit ederken, çözümü de hep birlikte, dayanışmayla ve ortak akılla bulabileceğimizi biliyoruz. Bizler, TMMOB ve bağlı Odalarımızdaki faaliyetlerimizle, kendi sorunlarımızın dışındaki toplum ve kamuyu ilgilendiren birçok sorunun çözümünde çaba harcıyoruz. Kentlerimizi, doğamızı ve yaşam alanlarımızı rant ve talandan koruyoruz. Kamu zararı doğuracak, toplumun güvenliği ve sağlığını tehlikeye atacak yanlış plan ve projeleri engellemeye, düzeltmeye, değiştirmeye çalışıyoruz. Afetler ile yıkılmayan, dirençli, sağlıklı, güvenli kentlerin inşa edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Mesleklerimizin toplumsal ve kamusal yönünü unutmadan ısrarla, inatla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani kamu ve toplum için çok çalışıyoruz. Şimdi de kendi sorunlarımızın çözümü konusunda kamudan ve toplumdan destek bekliyoruz.”

       “MESLEK İTİBARIMIZIN AYAKLAR ALTINA MÜSAADE ETMEYELİM”

        “Biliyoruz ki, bu ülkenin geleceği, onun için hiç durmadan aklın, bilimin ve tekniğin ışığında fedakârca çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına ihtiyaç duyuyor. Mesleğimiz için böyle önemli bir günde hep birlikte, kararlı bir adım daha atarak öne çıkıyoruz ve tüm meslektaşlarımıza, emekçi halkımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin, haklarımız ve geleceğimiz için mücadelemizi büyütelim. Mühendis, mimar ve şehir plancılar olarak meslek itibarımızın ayaklar altına müsaade etmeyelim. Nasıl ki bu ülke kurulurken meslektaşlarımız oradaydı, bugün de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken, bir asır boyunca yaptıklarımızı sürdürmeye, aklın ve bilimin öğrettikleriyle ilerlemeye devam etme kararlılığındayız. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.”

        “TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”

        “Bu yüzden biliyoruz ki, meslek itibarımıza, meslek sorunlarımıza ve çözümüne sıkı sıkı tutunmak demek, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de tutunmak demektir. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyor, tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu almaktan, ülkemiz ve halkımız için taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Bizler, mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu yararını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü mücadelemizi büyüterek kutluyoruz.”

  • İsim gerekli21 Eylül 2023 . 23:58

   Bas kı lar Si zi yıl dı raaa maaazzz
  • mühendis21 Eylül 2023 . 22:24

   sayın bizi temsil eden oda temsilcileri artık şu siyaset yapmayı bırakın da biz mühendislere ne kazandırabilirsiniz ona bakın.yemin ediyorum chp bile sizin gibi muhalefet yapmadı bu ülkede.eğer siyaset yapmaya bu kadar meraklıysanız gidin siyasi parti kurun.mühendisin hakkını savunur gibi görünüp devamlı hükümet eleştirisi yapmaktan vazgeçin.güzel işler yapmak istiyorsanız onca işsiz ve asgari ücretle çalışan meslektaşın sorununu nasıl çözeceğinize odaklanın.Bu işler her sene mühendis asgari ücreti şu kadar diyip sonra mühendisinin zerre kadar hatırlamamaktan ibaret değil.kendisini despot ilan ettiğiniz adamdan daha despotsunuz,daha diktatörsünüz, kendiniz gibi düşünmeyen üyelerinize ve değerlerinize eleştirdiğiniz insandan daha fazla saygısız davranıyorsunuz.Ve de bunları yaparken hep ilimin bilimin ışığını katarak yapıyorsunuz.Bence artık beceriksiz oda yönetimleri el eteğini çekmeli bu kurumlardan.Her fırsatta hükümeti eleştirip bir üyesinin dahi şartlarını zerre iyileştiremeyen beceriksiz oda yönetimleri tepeden tırnağa değişmeli ve artık siyaset değil icraat yapan yönetimler gelmeli. Yeter artık sabırlar taştı.Odamda siyaset yapma ulannn!(not:burada benim iktidar yalakası falan oldugumu düşünen gerzeklere de şunu söylerim ki durum tam farklı şekilde olup sağ görüşlü bir yönetimin aynı şekilde siyaset yaptığını da görsem bu düşünelerim zerre değişmez,aynı tepkiyi yine gösteririm.isteğim odalarda siyasetten arınmış,üyesine ve sorunlarını çözmeye odaklanmış yönetimler görme
  • YAMAN (YAMAN A CEVAP A CE21 Eylül 2023 . 00:58

   Eleştirim meslek odalara aşırı derecede siyasete bulaştırılması , genel olarak siyasete bulaştıkları için bilimden , teknolojiden ve kendi meslek gruplarına ve ülkeye katkı sağlamakta uzak olmalarıdır. Tekrar ediyorum Bolu Mühendisler odasının hazırladığı bir ulusal yada uluslararası geçerliliği olan bir rapor hazırladığını gördünüz mü ? Ben görmedim varsa bana bir habe yada internet sayfası linkini yazın bende buradan haksız eleştiri yapmışım diye özür dileyim. Şimdi Bolu Mühendisler odasının yaptığı açıklamada hak eşitlik anladım fakat tek adam vb gibi açııklamalar tamamen siyasete bulaşmış olmanın ürünüdür. Açıklamada teknik yada bilimsel hiç bir yan yok. Sadece yıllardır sol örgütlerin kullandığı mücadeleye devam, hak eşitlik , sermaye ezilmeyeceğiz, tek adam, vb. Koysanıza bir karşılaştırma tablosu, koysanıza gelirininiz nasıl eridiği gösteren bir grafik , koysanıza bir anket yada bir hesap kitap. Yok. Çünkü yapılmıyor..
  • ilhan KIR21 Eylül 2023 . 00:04

   Beypiliç ten emekli oldum kıdem tazminatımı alamadım, mahkeme günü bekliyorum
  • Dürüst olun, tepkinizi gö20 Eylül 2023 . 14:13

   Haber sitelerinden okuduğum kadarıyla dün Zafer Partisi Genel Başkanı olan şahısçık mühendisler için bir ifade kullandı. Özetle kendilerini bir halt zannetmesinler, hiç bir halt değiller dedi. Tek Adam, bilmem ne ayaklarını bırakında buna karşı bir açıklamanızı göremedik, duyamadık.
  • ESNAF20 Eylül 2023 . 10:23

   SİZLERİ HAKLI MÜCADELENİZDE KUTLUYORUM DESTEKLİYORUM SELAMLIYORUM...
  • fetömetö20 Eylül 2023 . 10:18

   Yaman kardeş zamanında sayenizde turkuaz renklileri de gördük.
  • Kırat_Köroğlu20 Eylül 2023 . 10:15

   Mesleğini değersizleştirenler yine o mesleğin mensublarıdır. Mesleğin ahlakını mesleğin namusunu ayaklar altına alırsan ahlaksız insanların meslek adı altında yaptıklarına göz yumarsan olacağı o. İnşaatın malzemesinden çalan madenin direğinden çalan yediklerimiz içtiklerimiz giydiklerimizin kalite ve malzemesinden çalanlar kimler. İlgili mesleğin mensubları.Bütün bunlar sorun değil ama bir mühendisin sakalı varsa abdest alıp namza kılıyor Türk gelenke ve ananesine göre yaşıyorsa çok büyük sorun. Meslek geri gidiyor!! Değersizleşiyor. Arkadaş önce yaşadığın toplumun insanı olmayı öğren sonra meslek konuşulur.
  • Yaman a20 Eylül 2023 . 09:29

   Bu açıklamanın neresinden neden rahatsız oldunuz Mühendislerin sorunlarını dile getiriyor Meslek odaları bunu da mı söylemesin ne yapsın Açıklamayı okumadığınızı düşünüyorum Meslek odalarının dediğiniz konularda açıklamalarını ve raporlarını bulabilirsiniz Ülke sorunlarına her zaman duyarlı olup kendi konularında açıklamalar yapmışlardır Ülke sorunları dile getirildiğinde size ne üyelerinizin sorunlarını çözün diye saldırırsınız Üye sorunlarını dile getirildiğinde ülke sorunlarını tartışın raporlayın dersiniz Mühendisler-mimarlar bu ülkede yaşıyor Ülke sorunları-üye sorunları diye ayırım yapılabilir mi Ülkede yaşananlardan hepimiz direk etkilenmiyor muyuz Keşke bizlerde odalar kadar cesurca sorunları dile getirebilseydik Bu koşullarda şu fotoğrafı verip bu açıklamaları yapmak ayrı cesaret istiyor Hepsini bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum
  • YAMAN20 Eylül 2023 . 00:25

   Meslek odaları kırmızı bayraklar üzerine sarı yazılar ile siyaset yapacağına, eşitllik, dayanışmayla vb gibi gerçekte yapmadıkları kavramlar üzerinden kendilerini kandıracaklarına gerçekten meslek gruplarının neye ihtiyacı var, meslek i anlamda nasıl gelişim sağlanabilir, ülkenin neye ihitiyacı var diye düşünse. Olası depremler, doğa felaketleri için bilimsel araştırmalar ile hazırlıklar yapsa daha doğru değil mi. Şimdi Bu meslej odası olası bir bolu depreminde hangi konutlar , hangi bölge sıkıntlılı, biz bu riskleri nasıl gideririz dşye bir rapor hazırlamış mı ? ulusal yada uluslararası bir makale , bildiri yayınlamış yada konfrensa katılmış mı ? Hayır..... Tabibler odası, Mühendisler odası hep aynı hep aynı boş laflar ülkeye sıfır katkı eşitlik adalet baskı işkence .. bu işleri sağ görüşleye bıraksan tarikata çeviriyor, sol görüşlüye versen hüçre evine yazıklar olsun..

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak Düzce Çiçekçi