BolununSesi, Bolu Halkı'nın vicdanının sesidir

Denetimsiz banka teklifi Plan ve Bütçe'den geçti 

Denetimsiz banka teklifi Plan ve Bütçe'den geçti 
  8 Ekim 2018

  AKP'nin Meclis'e sunduğu ve Kalkınma Bankası'nı tüm denetlemelerden muaf tutan yasa, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

  AKP grup başkan vekilleri Naci Bostancı ve Mehmet Muş'un, Türkiye Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifi geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

  Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre bu hafta Meclis genel kurulunda görüşülmesi beklenen teklif, Kalkınma Bankası'nın, kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle görevlendirilmesini öngörüyor. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ve ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacak  ve cumhurbaşkanlığınca belirlenecek. Dolayısıyla banka, diğer bankalar gibi mevduat toplamayacak ancak vatandaşın vergileriyle oluşan bütçeden aktarılacak kaynakları dilediği kişi ya da şirketlere kredi olarak dağıtabilecek.

  Yasa teklifinde, Kalkınma Bankası'nı özellikle batık krediler konusunda BDDK'nın sıkı kural ve düzenlemelerinin dışına çıkaracak kritik bir madde de yer alıyor. Teklifin 7'nci maddesine göre Kalkınma Bankası, geri ödenmeyen krediler için ayrılacak karşılıklar ve teminatları düzenleyen Bankacılık Kanunu'nun 53'ncü maddesinin birinci fıkrasına tabi olmayacak. Bu fıkraya göre kredilerin risk durumuna göre sınıflanması, izlenmesi, takibe alınması, karşılık oranlarının belirlenmesi ve ek teminatlara ilişkin usul ve esaslar BDDK yerine, direkt banka yönetim  kurulunca belirlenecek.

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle...

  Bütçeden gönderilen paraları cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülen sektör ya da firmalara aktaracak banka yönetimi, bu kredilerin geri dönüşünde tamamen kendi belirlediği kuralları işletecek. Ayrıca banka yönetimi, vadesinde ödenmeyen kredileri isterse tıpkı taksitleri zamanında ödenmiş krediler gibi risksiz grupta değerlendirip karşılık ayırmayacak, vadesinde ödeme yapmamış şirketten ek teminat istemeyebilecek, hatta kredisini ödememiş firmalara ilave kredi bile verebilecek.

  Kaynak: Sözcü

  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak