Gazetemiz sadece ve sadece Türkiye Basın Konseyi'ne üyedir

2B arazi bedelini ödemeyene yeni şans!

2B arazi bedelini ödemeyene yeni şans!
  22 Eylül 2016
  2B arazi bedelini ödemeyene yeni şans!

          2/B arazilerinin satın alınması için başvuru süreleri uzatıldı. Geçici 4. Maddeye göre, 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verildi.

         Bolu Defterdarlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        “07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna 'Geçici Madde 4' eklenerek, 2-B taşınmazlarında süre uzatımına gidilmiştir.

       Buna göre;

        07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna 'Geçici Madde 4' eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı av süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.
         Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin (taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını ödemek isteyenler hariç) satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacaktır.
  Diğer taraftan, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016) satın alma başvurusu süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden bu nitelikteki başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılması hususunda dikkat edilmesi,
        Ayrıntılı bilgi için illerde Defterdarlıklara (Milli Emlak Müdürlüğü), ilçelerde Malmüdürlüklerine başvurulması,
  Gerekmektedir.

        Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; “Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümleri geçerlidir.” şeklindeki hüküm 6745 sayılı Kanundan yararlanacak olanları da kapsamaktadır.” 

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak