Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Ahmet Baysal'dan Ültimatom gibi UYARILAR !

Ahmet Baysal'dan Ültimatom gibi UYARILAR !
  20 Nisan 2024

  Ahmet Baysal'dan Ültimatom gibi UYARILAR ! İzzet Baysal Vakfı ...

        Ahmet Baysal'dan Ültimatom gibi UYARILAR !  
        İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal yayınladığı basın açıklaması ile son günlerde gündemden düşmeyen yabancı öğrenci konusunda konuştu. Ahmet Amcamız ayrıca İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılara da değindi.

        96 yaşındaki İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal yayınladığı ültimatom niteliğindeki basın açıklaması ile üniversite yönetimine ve Bolu halkına seslendi. 

        İşte Ahmet amcamızın yayınladığı basın açıklaması;

        Sevgili Bolulular

        Vakıf Mütevelli heyeti ve Yönetim kurulu, İzzet Baysal Vakfını sizin adınıza ve Vakfın anayasası sayılan Vakıf resmi senedine göre yönetmektedirler. Biz mütevelli heyet üyelerinden beklentilerinizde veya eleştirinizde kıstas bu Vakıf Senedi olmalıdır. Bu senedin şu iki esasının çok iyi bilinmesi gerekir.

        Rahmetli kurucumuzun önemle dikkat etmemizi istediği esaslar şunlardır.

       1- Vakıf, bütçesinin elverdiği ölçüde Bolu’nun sağlık ve eğitim konularında Devletin ele alamadıklarını yapar ve Devletine teslim ederek işletilmesini Devlete bırakır.

       2- Devlete teslim ettiği tesislerin işletilmesinde problemler veya aksaklıklar varsa Vakıf bundan sorumlu tutulmaz. Örneğin Vakıf yaptığı bir eğitim veya sağlık tesisine yönetici atayamaz. Buna Vakıf Senedi müsait olmadığı gibi, Devlet mevzuatı da müsait değildir.

       Bu iki bilinen esasa rağmen mütevelli heyet adına görevdeki yönetim kurulu üyeleri olarak, Devletine armağan ettiği eserlerin yönetim ve işleyişinde gördüğü olumsuzlukları takip ettiği gibi öncelikle sorunun muhatapları ile görüşerek sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmaktadırlar.

        "Üniversitemize 4 binin üzerinde yabancı öğrenci kabul edilmesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili aşağıdaki hususlar konusunda açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur."     

        İlk amacı “Öncelikle Bolu şehrine ve Bolu halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek” olan ve bugüne kadar sadece Bolu’muza 147 eser kazandırmış, binlerce öğrenciye burs vermiş, birçok sağlık ve eğitim donanımı yapmış ve Büyük Hayırsever Bolumuzun babası, Vakfımızın ve Üniversitemizin kurucusu Rahmetli İzzet Baysal tarafından Bolululara emanet edilen Vakfımız, Bolumuzun göz bebeği Üniversitemize dört binin üzerinde yabancı öğrenci kabul edilmesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili aşağıdaki hususlar konusunda açıklama yapma ihtiyacı duymuştur.

         Üniversitemizde ise yabancı öğrenci sayısının şu anda bile %15'e yaklaştığı görülmektedir

         Vakfımız, yabancı öğrenci konusuna karşı değildir. Yalnız yabancı öğrencilerle ilgili kabuller yapılırken, sayı belli bir seviyeyi aşmamalı ve nitelik üst düzeyde tutulmalıdır. Yabancı öğrenci kabul kriterleri, alanlarında Türkiye’de ve Dünya’da söz sahibi olan (Sağlıkta Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Gazi Üniversitesi, Mühendislikte İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi) Üniversitelerin kriterlerine yakın olmalıdır. Bu Üniversitelerin kabul ettikleri yabancı öğrenci sayıları incelendiğinde toplam öğrenci sayılarının ortalama %5 seviyelerinde olduğu, bizim üniversitemizde ise şu anda bile %15 seviyelerine yaklaştığı gözlemlenmektedir.

        “Yabancı öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından kaçınılmalı, Lise diplomasıyla öğrenci alınmamalıdır mesela!”      

         Çok büyük zahmetlerle ve emeklerle Üniversitemizi kazanan çok değerli öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasına engel olacak kabul kriterlerinden ve Yabancı öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından kaçınılmalıdır. Üniversitemize Yabancı öğrenci kabul edilirken “Lise diplomasıyla öğrenci alınmamalıdır mesela!” Üniversitemizin Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımında kullanılan kriterlerde yer alan “Lise Not Ortalaması; Sıralanan sınav sonuçlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanların değerlendirilmesinde kullanılır” kriterinin değerlendirmeye alınması maddesinden ivedilikle vazgeçilmelidir.

        "Yabancı öğrenci sayısı ve Lise Diploması ile Öğrenci kabulü hakkında Rektör ile görüşme yapıldı"     

         Akademik başarıyı aşağı çekeceğini ön gördüğümüz Yabancı öğrenci sayısı ve Lise Diploması ile Öğrenci kabulü konuları hakkında Bolu’daki Yönetim Kurulu üyelerimiz, Üniversitemiz Rektörü ile görüşme yaptılar. Vakfımızın rahatsızlığını dile getirdiler. Kabuller yapılırken özellikle yurt dışında yapılan sınavların çok şeffaf ve bin bir zahmetle Üniversitemizi kazanan çok değerli öğrencilerimizin girdiği sınavlar seviyesinde olması gerektiği konusunu Rektörümüze ilettiler.

        "Üniversitemizin ortaya çıkması muhtemel olumsuz olaylarla anılması asla kabul edilemez"           Bolumuzun ve büyük hayırsever İzzet Baysal’ın kurucusu olduğu Üniversitemizin ilerleyen süreçte Akademik başarıyı aşağı çekebilecek ve ortaya çıkması muhtemel olumsuz olaylarla anılması asla kabul edilemez.

         "Vakfımız son 6 yılda bugünkü rayiçlerle yaklaşık 500 milyon lira harcamıştır"       

          İkinci bir konu; Vakfımızın Bolu’ya kazandırdığı 147 eserin günümüz şartlarına uyum sağlayamaması, yenilenmesi ve büyütülmesi hususlarında Vakfımızdan beklenti içinde olunmamalıdır. Yapılan protokoller gereği bu hizmetler Devletimizin uhdesindedir. Milletimizin hizmetkarı olan Vakfımız, ihtiyaçlar doğrultusunda son 6 yılda bugünkü rayiçlerle yaklaşık 500.000.000-TL. (Beşyüzmilyontürklirası). harcayarak “Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü”, “Hukuk Fakültesi”, “İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi” ve bu sene yapacağımız “Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi” binalarını ve çok sayıda tıbbi cihazı hayır yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Vakfımızın Üniversiteye armağan ettiği eserlerin en büyüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesidir.

        "Tıp Fakültesi Hastanesi 22 yıldır hiç büyüyememiş ve bakım onarım görmemiştir. Hastalara yeteri kadar cevap verememesi ve sorunların çözümü için hiçbir adım atılmaması bizleri son derece üzmektedir"       

         Açılışının yapıldığı 2002 yılından itibaren 22 yıl geçmesine rağmen, maalesef Tıp Fakültesi Hastanesi fiziki alan olarak hemen hemen hiç büyüyememiştir ve bakım onarım görmemiştir. Bolu nüfusunun yaklaşık üç kat artması ve çevre illerden çok fazla hasta gelmesi sebebiyle bugün Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyaca yeteri kadar cevap verememesi ve sorunların çözümü için hiçbir adım atılmaması başta biz Baysal Ailesini ve Vakıf Mütevelli heyet üyelerini son derece üzmektedir.

        Sorunun çözümü için Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri tüm yetkililer ile ayrı ayrı görüşmüş, ancak herhangi bir somut sonuca ulaşılamamıştır. Kurumlar arasında yaşanan yetki tartışmalarından bir an önce vaz geçilerek sorunların çözülmesi tek gündem maddesi olmalıdır.
   

  • DOĞRUCU DAVUT24 Nisan 2024 . 12:04

   dağda koyun güdecek çoban yok, sanayide çalışacak usta yok, çırak yok, tarlada çalışacak işçi yok.. . fabrikada çalışacak işçi yok, kümeste tavuk tutacak lelaman yok.. Türk milleti rahata ve tembelliğe , devlet kesesinden bedava yaşamaya alıştı.. afganlısı-suriyelisi vb mülteciler olmasa açlıktan ne yiyecek, üretimi kim yapacak.. herkes konuşuyor da ; sorunlara çözüm yok.. herkes çok iyi eleştirmen.. ama yönetmen yok, üretmen yok.. çene laf bol ... Türkiye için asıl tehlike ; emperyalist batı ve siyonist israil uşağı; bayrak-devlet ve millet düşmanı DEM=HDP=PKK dır asıl düşman içimizdeki ermeni artığı hdpkk lı hainlerdir.. kimse asıl haini görmüyor..
  • UFUK BAYKAL23 Nisan 2024 . 20:37

   BOLU'DA VE ÜLKEMDE ARAP-AFGAN-AFRİKALI İSTİLACI-MÜLTECİ-GÖÇMEN İSTEMİYORUM... DEFOLUP GİTSİNLER.
  • İnterneyşınıl23 Nisan 2024 . 16:55

   Koşulları kim sağlıyorsa gelsin okusun ancak hocalara öğrencilerin kabulünde veya ders geçmelerinde baskı yapılmayacak. Ayrıca Avrupalı Afrikalı öğrenci ayrımı da yapılmayacak. Diğer türlüsü ırkçılıktır faşistliktir. Türkiye ekonomik anlamda bitmiş durumda. Belediyelerin hali ortaya çıktı. Neredeyse 100 katrilyon borç çıkmış. Bu parayla devlet kurulur. Hal böyle olunca üniversitelere de paranızı kendiniz bulun demeye getiriliyor. Üniversite yönetimi uluslararası işler deyip duruyor. Buralardaki yapılanmalar hep kendilerine göre. Erasmus zaten kan kaybetmeye devam ediyor. İşin acı tarafı artık üniversitemizin verdiği diplomaların bir kıymeti geçerliliği kalmayacak. Çare ise en tepeden başlayarak değişime ihtiyacımız var.
  • Durum çok açık23 Nisan 2024 . 09:13

   Durum çok açık, hükumetin en yumuşak karnı sığınmacılar ve yabancılar, birde Tanju özcan. Sen Tanju özcanın yönettiği ilde gözüne sokaklarına bu kadar yabancı uyruklu ve kalitesiz öğrenciyi alıp şehire salarsan, bunun adı hükumete ve akp ye operasyon çekmek olur. Hakyol adı altında fetöcülerim bir operasyonu olabilir. Ey gidi reis senin döneminde görev alan adamlar sana operasyon çekiyor.
  • Başak Ergenç23 Nisan 2024 . 08:30

   Değerli büyüğümüz İzzet Baysal ve onun kurduğu vakfın katkılarıyla kurulan üniversitemize ihanet edenleri Bolu halkı istemiyor. Dilerim ilimizin siyasteçileri bu konudaki yorumları görürler ve durumu Cumhurbaşkanlığına iletirler. Bir yorumcu çok doğru yazmıştı; İzzet Baysal'ın belki de tek yanlışı bu üniversiteyi devlete vermek olmuştur. Vakıf yönetimi olarak işletilse bu olumsuzluklar yaşanmaz ve ülkeye bir katkısı olurdu. Tüm Bolu halkı bu konuda duyarlılığını sürdürmelidir. Üniversitemizdeki Fetö uzantıları süpürülüp atılmalıdır.
  • Bolulu23 Nisan 2024 . 02:09

   Hepiniz bir çok konuda haklısınız evet! Bu mülteci meseleleri psikolojimizi alt üst etti. Fakat; Bir çok Türk genci Avrupa da eğitim görüyor,çalışıyor,Erasmus programlarından faydalanıyor.Dil eğitimine gidiyor.Irkçılık ile bu ayrımını düzgün yapalım.! Kendi çocuğunuz Amerika’da okul kazanıp gitse şak şak yaparsınız.Başka ülkeden gelene neden yuh çekiyorsunuz. Sorulması gereken konular başka? Ne yoldan ,nasıl ,hangi eğitim seviyeleri ile geliyorlar,Okuldan hangi şart ile kabul almışlar problem sadece bu! Gelip burada eğitim almaları prosedüre uygun mu? Bizim gençlerimiz de Avrupa ya eğitime gitmesin herkes kendi ülkesinde okusun o zaman.Amerikalı,İngiliz asıllı öğrenciler geliyor olsa da tepkiler bu mu olacak ? Mülteci,sığınmacı olmak farklı şeyler eğitim için gelmek farklı şeyler. Bolu da öğrenim gören Mısırlı bir kız öğrenci ile tanıştık mesela çok kibar hoş terbiyeli biriydi ve oğluma Mısır tarihi hakkın da kısa bilgiler verip sohbet ettiler.Farklı kültür ve tarihi bu şekilde öğrenmek hoş sohbet bizi de mutlu etti. Tanju Özcan bir taş attı fakat daha fazlası ırkçılığa girer konuşmaların da o çizgiye dikkat edip asıl konuya odaklanmalı.
  • Bekir Muslu22 Nisan 2024 . 22:59

   Yabancı öğrencileri doldurarak üniversitemizin geleceğini karartan hainler gün yüzü görmesinler inşallah.
  • Bolulu22 Nisan 2024 . 15:28

   KARABÜK İLGİNÇ NOTLAR VAR BİR SINIF 28 AFRİKALI 2 TÜRK GİBİ 30 KİŞİLİK SINIF.BİZ BU VERİ DOĞRU İSE MANYAKLIK DİYORUZ.BOLU AYNI DURUMA DÜŞERMİ ADAM NE MEZUNU BELLİ DEĞİL BİR EVRAKLA KAYITMI ALIYORLAR NASIL OLUYOR BU İŞLER.
  • realist22 Nisan 2024 . 14:39

   vakıf senedinde açık kapı varsa, vakıf üniversiteyi devletten geri almalı ve bilimsel kriterler, liyakat gibi evrensel değerler cercevesinde vakıf kendi üniversitesini yönetmelidir. böylece siyasi müdahaleler, farklı yapılanmaların önü alınır.
  • Nuriye BEKTAŞ22 Nisan 2024 . 12:39

   ÜNİVERSİTEMİZDE NEREDEN VE NASIL GELDİKLERİ BELLİ OLMAYAN NİTELİKSİZ ARAP-SURİYELİ-AFGAN-AFRİKALI ÖĞRENCİ İSTEMİYORUZ.
  • Mine K.22 Nisan 2024 . 09:23

   Bolu halkına ve üniversitemize ihanet ederek ne oldukları belirsiz arap, afgan, afrikalı dolduranları n Allah belasını versin. İlimizin siyasetçileri; bu konuya kayıtsız kalırsanız Allah sizin de cezanızı versin.
  • Saf Bolulu22 Nisan 2024 . 06:28

   Öz Boluluymuş.Sen okuduğunuda anlamıyorsun.İkinci maddeyi bi daha oku.İzzet Baysal’ı anlamadığın gibi okuduğunuda anlamıyorsan nasıl üniversitede çalışıyorsun ben de onu anlamıyorum.Devlet aklını hükümetler yönetir hükümetide senin oyların anlamazsın ama oku bi daha.Saf Bolulu çocuk seni.Vakıf Bolulu akademisyende atayamaz anladın mı şimdi Yine anlamazsın çünkü işine gelmez.
  • ***MUHTAR***22 Nisan 2024 . 00:41

   ARABI, AFGANLIYI, SURİYELİYİ VE DİĞERLERİNİ, İŞE YARAMAZ İNSANLARI ÜLKEMİZE SOKARAK NÜFUS YAPIMIZI BOZAN, HUZURUMUZU KAÇIRAN HERKESE HAKLARIM HARAM OLSUN. BU ŞEHRİN YÖNETİCİLERİ; SESİMİZE KULAK VERİN. ŞEHRİMİZDE GÖÇMEN-İSTİLACI-ÇAPULCU İSTEMİYORUZ. EĞER İNAT EDEN SİYASİLER VARSA BUNUN HESABINI DA SEÇİM GÜNÜ SORARIZ.
  • Öz Bolulu21 Nisan 2024 . 23:56

   Bolu daki Üniversite içindeki Bolu'ların haklarının savunulması hakkında ne vakıf ne de AK partinin vekili parmağını kıpırdatmıyor malesef. Üniversitede Bolulu yetişmiş AKADEMİSYENLERİN istifaya zorlanarak burayı terk etmeleri kimin işine yarayacak.
  • Öz Bolulu21 Nisan 2024 . 23:46

   Vakıf tüzüğü gereği yönetici atama yapamıyorsa da Bolu da yetişmiş akademisyenlere ayrımcılık yapıldığında sessiz kalmamalıdır. Rektör ve çevresinin Türkiye'nin 4 yanından samsundan, adıyamandan, vandan her yerden itina ile seçilen akademisyenlerin kadroları geldiğinde bir gün bile bekletmezken Bolunun yetiştirdiği veya özü bolu olduğu için buraya gelip hizmet edenlerin kadroları hiç bir gerekçe gösterilmeden YILLARCA KADRO verilmediğinde Vakıf ın neden sesi çıkmıyor? İzzet Baysal yaşamış olsaydı kahrından ölürdü sanırım. Vakıf yapmış olduğu binalardaki eğitim veya niteliksiz eğitim verilmesi ile neden ilgilenmiyor? Bu şekilde vakıfın amacına ulaşılmış mı oluyor?
  • Gerçek21 Nisan 2024 . 12:29

   Mültecilere ev arsa kiralamak satmak bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir.Üç kuruş para için malını toprağını yabancılara satanlar Filistin gibi bir duruma düşünce anlarlar.Ama iş işten geçince çoluk çocuğunuz rezil olunca ah vah demeyin.Bakın o zaman yüzünüze çocuklarınız tükürür.Bu ülkeyi araplaştırmaya müsade etmeyin.
  • Baki Durmuş21 Nisan 2024 . 11:24

   Şehrimizde Afrikalı-Arap-Afgan gibi istilacıları istemiyoruz. Kimse bunlara ev kiralamasın. Bolu halkı olarak memleketimize sahip çıkmazsak yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayız.
  • Metin 21 Nisan 2024 . 10:48

   Celik Korkma hükümeti eleştirdigin kadar başkasıni da elestir. Korkma
  • Garip Sanayici 21 Nisan 2024 . 10:15

   Ne işe yararsınız üyelere faydanız yokBoyboy poz verene kadar oda araçları ile caka yapana kadar bi işe yarayın.. koltuk aşıkları
  • Gocabolulu 21 Nisan 2024 . 09:49

   Alooo milletvekilleri başka bir şehirdemi yaşıyorlar düğün cenaze ziyaretinden izzet babamızın emanetine sahip çıkmaya vakit kalmıyor . niye seçtik sizi susun diye seçmedik .
  • Hakan Karadayı21 Nisan 2024 . 09:39

   Bolu'ya en çok faydası bulunan değerli büyüğümüz Rahmetli İzzet Baysal'ın belki de hayattaki en büyük yanlışı kendi yaptırdığı üniversiteyi devlete devretmek oldu. Oysa üniversitemiz vakıf üniversitesi olarak kalsaydı bu kadar basiretsiz, liyakatsiz insanlar üniversiteyi yönetemez ve üniversitemiz de Fetö'cülerin ve diğer tarikat mensuplarının örgütlendiği bir yer olmazdı. Üniversitede yabancı öğrenci sorununa tüm Bolu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları sahip çıkmalıdır. Şehrimizin Valisi de bu konuya duyarsız kalmamalıdır. Lütfen herkes tepkisini göstersin. Şehrimde istilacı is-te-mi-yo-rum!..
  • Bolulular21 Nisan 2024 . 09:04

   Sadece Tıp Fakültesi'nin sorunu değildir. Fakülte eğitim ve öğretim yapmaktadır. Sanırım İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi konu edilmesi gereken. Tıp Fakültesi çalışmaları afilasyon olalı 2014 yılından beri döner sermaye katlı payı da almıyor. Üst yönetim hariç. Adil olmayan afilasyon yönetmenliğinde yazar.
  • İsmail Kanca21 Nisan 2024 . 07:41

   Ahnet Baysalın açıklaması çok güzel ve yerinde. Umarım yetkililer olumlu adımlar atarlar.
  • Metin Çelik21 Nisan 2024 . 01:14

   Cumhuriyetin Hiç bir döneminde Hukuk sistemimiz Bu kadar Ağır Aksak ve Taraflı ve hiç bir zaman çaresiz Bırakılmamıştı. Esas Sorun Sağlık hizmeti verilen bir hastenede Odalarda Temizliğin bile Yapılamaz olması Kabul edilebilir bir durum değildir lakin, Kim nereye , Neyi Kime anlatabilirsiniz. biz vakti zamanında bu sitelerden bas bas bağırdık çok değerli hocalar vardı onların kaçırılması tesadüf değildi bu günlerin tam tam seslerini oluşturuyordu ama dönemin devlet erkanı ve iş dünyasının koca koca insanları sessiz kalıyorlardı Cuma günü Eski Belediye Başkanı Sn Nejdet GÖREN i görmüştüm. Belli ki hasta ve Yavaş adımlarla Pislikleri eleştirdiğimizde Kılını Kıpırdatmayanlardan birisi olarak Sorumlu olduğunu düşünüyorum Geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim ama Hastane Hepimizin Dün Makam aracıyla Korumalarla Hastaneye gelen Hangi görevde olursa olsun günün birinde Kendisi Ya da yakınları için Ağır aksak ve hasta ve yavaş adımlarla o hasteneden içeriye girmek zorunda kalacağını ve hepimizin bu sorumluluğu üstlenmemiz ve gerektiğinde hastaneyi ister siyasi ister rant aracı olarak kullanmak isteyenlere karşı savaşmak Tüm Bolulu ve Boluda Yaşayanların Görevi olmalıdır. dişe diş ete et cana can KANA KAN gerekirse Bu Yapılmalıdır. Hiç kimsenin Hastaneyi Soygun düzeneğinin bir parçası olmak için Kendi çıkarlarına Kullanmasına izin vermemek hepimizin görevidir.
  • Bolu1420 Nisan 2024 . 23:57

   Üniversite zamanında tıp fakültesini iyi yönetilemediği için bakanlığa devir edildi. Gelen basiretsiz yönetimlerle bu hale geleceği belliydi. Vakıf neden ısrarla tıp fakültesi açma ihtiyacı duydu anlamış değilim. Şu anda kampüs trafiği ve insan yoğunluğu inanılmaz düzeyde. Halbuki mekanı ulaşımı daha rahat şehire daha yakın geniş bi alanda devlet hastanesi açılabilirdi. Gelen hiç bi yönetim - rektör hiç bir adım atmadı. Ama döner sermaye yemek daha rahattı.
  • Cadde Esnafı20 Nisan 2024 . 23:22

   Güzel bir yaklasim.. saygı duyuyoruz . Ancak, problemi yaratanlar vazgeçer mi, maalesef. Kişisel görüşüm sorunun düzelmeyeceği yönünde.. Nedeni de, zaten sorunu yaratanlar, sorunun kaynağı.. Siyaset-Cemaat-Cikar İlişkileri.. Burada yetki siyasilerindir.. Konu tamamen, şu an ki siyasi iktidarın insiyatifidir. Yani AKP ve MHP iktidarının..
  • Levent20 Nisan 2024 . 22:16

   Vasıfsız liyakatsiz insanlar kurumları ve değerlerimizi hoyratça yok ediyorlar. Ahmet Baysal beyin böyle bir açıklama yapmak zorunda kalması Üniversitede durumun vehametini gösteriyor.
  • Rifat Erdemli 20 Nisan 2024 . 22:07

   Ahmet Baysal çok doğru söylüyor... Üniversite yönetimi ayağını denk almalı, bu kadar aşırı sayıda yabancı öğrenci almamalıdır. Şehrimizde ve üniversitenizde ne olduğu belirsiz yabancıları istemiyoruz...
  • Koroglu20 Nisan 2024 . 21:50

   Teşekkürler Ahmet Baysal beyefendi tavsiyeleriniz dikkate alınir iş çığırından çıktı

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak