Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Üniversitemizde derin bir örgütlenme mi var? 

Üniversitemizde derin bir örgütlenme mi var? 
  9 Haziran 2024

  Üniversitemizde derin bir örgütlenme mi var? Kısa bir süre ...

           Üniversitemizde derin bir örgütlenme mi var?       

           Kısa bir süre önce Gazetemiz BolununSesi Karabük Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde kurulan bir düzenekle, zenginleşmenin, para kazanma biçiminin, Üniversite Rektörü başta olmak üzere, bu organizasyonun içerisinde , Yüksek Öğretim Kurumu'nun görev ve yetkililerinin, Ülkemizdeki üniversitelere yabancı öğrenci kabul ve alınma biçimleri ile eğitim öğretim hizmetlerini düzenleyen yönetmelik, arkasına siyasal güç birliği içerisinde nüfus kullanılarak yabancı öğrenciler üzerinden nasıl para kazanıldığını ve zenginleşmenin bir başka boyutunu haber yapmıştık.

          Bu haber başlığımızda Karabük Üniversitesi'nin o dönem rektörü ile bu organizasyonda Yine Karabük Üniversitesi'nin Tömer bölümünde Öğretim kadrosundaki yetkili akademisyenlerin, Karabük Üniversitesi'ne Afrika Kıtası'ndaki ülkelerden çok sayıda öğrenci kabul ettiğini, bu öğrenciler üzerinden ciddi bir para kazanç düzeneği oluşturduklarına dikkat çekmiştik.  

           Hızlı yabancılaşma, ileride önlemi alınamayacak kadar çok derin kronik sorunlar oluşturacaktır.

           Özellikle Son yıllarda çevre komşularımız içerisindeki türlü bahanelerle iç kargaşa, savaş ve Amerika başta olmak üzere diğer bazı ülkeler önce İran-Irak, sonra Irak Savaşları, daha önce Lübnan ve son zamanlarda da Libya ve Suriye topraklarına olan saldırılardan sonra, sürekli olarak yasa dışı yollardan yabancı göçmenlerin ülkemizde misafir edildiği, yetmiyormuş gibi, birde bu yabancı öğrencilerin varlığı yerel halkı gelecek adına tedirgin ediyor. Başta Suriyeliler olmak üzere, Afganistan ve son birkaç yıl içerisinde de Afrika ülkelerinden öğrenci adı altında bu defa meşrulaştırıldığını düşündüğümüz yollarla sürekli olarak yabancılar getirilmeye devam ediyor. Bu hızlı yabancılaşma her geçen gün Türk Milleti'ni kasıp kavurmakta, ileride önlemi alınamayacak kadar çok derin kronik sorunlar oluşturacaktır.

          Ülkemize kaçak olarak sokulan ve misafir adı altında yıllarca meşrulaştırılan misafirlik biçimine, bu defa Afrika ülkeleri ortak olmaya başlamış olduğunu yazmıştık.

           Cemaat, tarikat ilişkileri ve bu düzenekten faydalanan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) benzeri örgütlenme biçimleri devam mı ediyor?            

           Cemaat, tarikat ilişkileri ve bu düzenekten faydalanan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) benzeri örgütlenme biçimlerinin devlete paralel yapılanmaların ne kadar tehlikeli olduğunu 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük.  

             Karabük Üniversitesi'nde Şehrin Nüfusunun çok fazla dikkat çektiği oranda Afrikalı öğrenciler ülke gündemine düşerken, bir tarafta da Karabük Üniversitesi Rektörünün ve bu öğrencilerin ülkemize kabul eden ve üniversite içerisinde egemenleşmiş akademisyenlerin mal varlıkları ve hesapları üzerinde sıfır sayılarının çoğalması ile kısa sürede yaşanan zenginleşmeleri ulusal basına konu olmuştu.  

          Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ne kadar sayıda yabancı öğrenci sayılarının ne kadar olduğunu, bu öğrencilerin geldikleri lise ve dengi okul bitirip bitirmediklerini, bunların kabul sınavlarının ne kadar denetlendiğini sormuştuk.   

           İkamet belgesi aldıktan sonra öğrenci kaydını silseniz ne olur?     

           Birkaç gün önce haber kaynaklarımızdan Bolunun Sesi olarak aldığımız habere göre sayılarının 250'den fazla olduğu iddia edilen rakamlarda yabancı öğrenci kaydının silindiği, ancak öğrenci belgesi ile 1-2-3 yıl süreli alınan öğrenci ikamet kimlikleri ile Türkiye'nin her yerinde yakalanıncaya kadar serbestçe dolaşabilecekleri için öğrenci kayıtlarının silinmesi, çok da bir şey ifade etmiyor.  

          Yabancı uyruklu öğrencilere sınav sorularının para karşılığında servis edildiğinin tespitinin yapıldığı iddiası üniversitede çalkalanıyor               

          Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Afrikalıların çoğunluğunu oluşturduğu, ders geçme sınavlarında, sınav sırasında sınav komisyonu başkanı kalp hastalıklarında görev yapmakta olan bir hocamızın, sınav esnasında, sınav salonuna cep telefonunun girmesi - alınması ya da sorulması yasak olduğu halde, sınav komisyonu başkanının, sınav esnasında 8 li, 10 lu, 12 li gibi guruplar kurarak watsap gurupları oluşturduğu, bu guruplar üzerinden parasını veren yabancı uyruklu öğrencilere sınav sorularının para karşılığında servis edildiğinin tespitinin yapıldığı iddia edilmektedir.

           Üniversite Yönetiminin bu durumu örtbas etmeye çalıştığı doğru mudur?          Bu İddiaları; Üniversitenin Tömer başkanı ile Tıp Fakültesi dekan ve diğer ilgili yöneticilerin bildiğini, daha sonra bu durumu üniversite yönetimi ile paylaştıklarını, Üniversite Yönetiminin bu durumu basına ve kolluk kuvvetleri ile adliyeye sızdırmak istemediklerini ve kapatmak istedikleri iddiaları ifade edilmektedir.

           Bu olaydan bir gün sonra bu defa başka bir sınav salonunda başka bir sınav komisyonu başkanı da benzer bir sorun ile karşılaştığını ve idareye ileterek yönetimi bilgilendirdiği iddia ediliyor. Acaba bu arada devletin ilgili birimleri haberdar edildi mi. Gerekli Yasal işlemler başlatıldı mı? Biz gazeteci olarak bu iddialara cevap bekliyoruz.

          Ve şu soruları soruyoruz;

          Suç örgütü mü kurulmuştur?       

          Karabük Üniversitesinde olanlar, daha sonra bu olayları gündeme getiren Gazetemiz BolununSesi ve daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bu soruna temas ederek Üniversite Rektörümüzü İstifaya davet etmesi düşündürücü olduğundan, yabancı öğrencilerin üniversiteye alınma, kabul ve yerleştirme biçimlerinde yasa dışı bir örgütlenme mi bulunmaktadır. Suç örgütü mü kurulmuştur. Hangi ülkelerden, hangi koşullarda ve hangi öğrenciler kabul edilmektedir.

          Öğrenciler FETÖ benzeri tarikat ve cemaat yapılanmalarının yurtlarında mı ikamet ettirilmektedir?         

           Bu öğrencilerin üniversitelere kabul edilmesinde oluşan komisyonlarda kimler bulunmaktadır. Yabancı öğrencilerin üniversiteye yerleştirmesinde ve kabul edilmesinde ne kadar ücret alınmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bu sene kabul edilmeyen bu yabancı öğrenciler nerede barındırılmakta ve barınak giderleri kimler tarafından karşılanmaktadır? Bu öğrencilerin barınma giderlerini devletimiz mi karşılamaktadır? Yoksa bu öğrenciler FETÖ benzeri tarikat ve cemaat yapılanmalarının yurtlarında mı ikamet ettirilmektedir?

            "Beni Rezil Ettiniz!" dediği iddiaları doğru mudur?         

             Üniversitede Tömer Sınavları kimler ve hangi komisyon tarafından yapılmakta ve bu komisyonlar aynı isimlerden mi oluşmaktadır. Bu komisyonlarda görev alan Akademisyenler bizim de daha önce yazdığımız gibi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne, Karabük Üniversitesi'nden gelen öğretim Kadrosundan mı oluşmaktadır? Bu komisyonların başında olan Karabük Üniversitesi'nden gelen öğretim üyeleri devletin ilgili birimlerince teknik takibe alınması gerekmekte midir? Karabük Üniversitesi'nden BAİBÜ'ye gelen ve komisyon başkanlığı yapan öğretim üyesinin Watsap gurupları üzerinden Para karşılığında parasını verene sınav sorularının servis edilmesi iddiası sonunda yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu salona giderek toplantı yaptığı ve "Beni Rezil Ettiniz!" dediği iddiaları doğru mudur?

           Sınav sorularının servis edilmesinden ne kadar para istenmiştir?          

           Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ders geçme sınavlarında başarılı olabilmesi ve ders geçebilmesi dolayısı ile ülkemizde barınmasının sağlanabilmesi için, bu sorular önceden mi servis edilmektedir. Her ders hocasının ayrı ayrı olması gerekmekte iken, ders geçmek için önceden hazırlanan sınav soruları daha önceden watsap gurupları üzerinden para karşılığında servis edilmesinin sağlanabilmesi için, bu sınav sorularının daha önceden watsap guruplarına servis edilmiş olması gerekir. Yani sınav sırasında watsap guruplarından servis edilen soruların daha önceden nasıl temin edildiği, çok ciddi ve şüphe edilmesi gereken kuşkulu bir durumdur ve çok sayıda ders hocasını töhmet altında bırakır. Bu ders soruları sınavdan önce sınav komisyonuna iletildiği bir zaman dilimi içerisinde bu yapıya hizmet veren bir yapılanma mı var acaba? Sınav sorularının servis edilmesinden ne kadar para istenmiştir?

           Kimler hangi yabancı uyruklu öğrenciler watsap gurupları üzerinden verilen hesaplara mı para yatırmışlar, Yoksa daha önceden bilinen bir iban numarasına mı para yatırılmıştır. Bir tane ders hocasının sınav sorularının watsap guruplarından paylaşılmasının tesadüf olduğunu düşünebiliriz ama bir çok ders hocası kendi alanındaki hazırladığı sınav soruları bu watsap guruplarında paylaşılmış mıdır?

           Bu para karşılığında yasa dışı bir organizasyon biçimi midir?         

           Belki tesadüf olan bu yapı içerisinde ismi geçenlerin kendi başlarına davranabilmesi mümkün olamaz. Acaba yabancı uyruklu öğrencilerin ileride olası bir soruşturmada bakın bu öğrenci sınavda başarılı olmuş, işte sınav cevap kağıdı. Biçiminde yapabileceği bir savunma şimdiden yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde barındırılma biçiminin meşrulaştırma biçimi midir? Ya da bu para karşılığında yasa dışı bir organizasyon biçimi midir?

          Üniversitelerimiz içerisinde örgütlenen bir yapılanma var ise bunlar araştırılmalı ve tespit edilmelidir         

            Kısa bir süre önce YÖK'ün denetimindeki Kıbrıs'ta bir üniversitede yaşanan diploma skandalı gibi, başarılı gösterilmek için gerekli olan DİPLOMA Hiç okula gitmeden ders çalışmadan sınav geçmeden para karşılığı yapılmış ve bu yapılanlar içerisinde üniversitelerimiz içerisinde örgütlenen bir yapılanma var ise bunlar araştırılmalı ve tespit edilmelidir.

             Kuşku oluşturan bu durumlar; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi gibi üniversitelerimizde iyi araştırılmalıdır.

          Amacımız sadece yetkililerin dikkatini çekmek ve halkı bilgilendirmektir        

           Amacımız Asla Yabancı Uyruklu öğrenci kardeşlerimizi İtibarsızlaştırmak değildir. İsmi geçen üniversitelerimizi suçlamak da değildir Yabancı düşmanlığı üzerinden kazanç sağlamak ya da ırkçılık yapmak değildir. Kamuoyunun da şüphelendiği gibi Afrikalı Öğrencilerin Bolu ve Karabük gibi Şehirlerimizde olan öğrencilik münasebetlerinde İlgili yetkililerin dikkatini çekmek ve halkı bilgilendirmektir.

  • Metin Çelik13 Haziran 2024 . 00:07

   Yabancı ülkelerde 1000 usd ile 5000 usd arasında Para alarak diploma veren üniversitelerin olduğunu, basından defalarca okuduk Ne olmuş Yani Oralara gidip diploma alan hangi ülke öğrencisi olursa olsun Diploma alırken, Bizim üniversitelerimizin içerisine de sızmış birileri diploma veremez mi. demek ki birileri çıkmış Yabancılar bunu yapıyorsa biz neden yapmayalım düşüncesi ile onlar da kendilerince bir yol bulmuş olamazlar mı. Acaba hangi ülkenin devlet görevlilerinin ve zenginlerinin çocukları aynı Yöntemlerle ülkesi dışındaki üniversitelerden para alıyorlar bunlar genellikle Siyasetçilerin çocuklarının Paralı askerlik yapması gibi. Yine Paralı diploma alan ve ülkesi içerisinde Çeteleşmiş devletin içerisinde egemenleşmiş olanların çocuklarından başkası olamaz. Onlar Yarın kendi ülkelerinde sahte diploma ile Profesör olurlar Bakan olurlar. Ülkemizde de bunların örnekleri olmadı mı. Masraflarını da Ülkemize gelirken Bir kaç yüz gram uyuşturucu sokuyorlardır bunu gariban aile çocukları yapabilir mi Parası olmayan gelip ülkemizde okuyabilir mi. Peki Onların ülkelerinde üniversite yok mu. demek ki başka ülkeden alınan diploma daha tatlı geliyor olmalı. Yani Bu Sistem Çok uzun yıllardır bilinen ve devletlerin ilgili kurumlarının bilgisi olmadan asla yapılamaz bir kaç üniversite hocasının bunu tek başına yapabilmesi mümkün olamaz Polis kuş uçurtmaz
  • Metin Çelik12 Haziran 2024 . 23:56

   Afrikalı Öğrencilerle ilgili Üniversitemizin Rektörü suçlanmak istenmekte. Ben Soruyorum Rektör Ne yapabilir. Öğrenci gelmiş Kayıt yaptırmış, öğrenci belgesi almış yabancılar şubesinden ikametini almış ve süreci tamamlamış . Öğrencinin derse girip girmediğini kim kontrol edecek tabii ki ders hocası. e peki ders hocası öğrencinin gelip gelmediğini bölüme ve öğrenci işleri birimine bildirmemişse bunun sorumlusu Rektör mü olmalı. Peki Aynı durumda Türkiyeden Yurt dışına giden öğrenciler ki onların çoğunluğu Bürokrat ve zengin çocukları Onların aldıkları diplomalar acaba sorgulanmış mı Onlar üniversiteye gitmiş mi. yoksa gitmeden Tıp hukuk mimarlık mühendislik diplomaları alıp ta yine babaları dayıları Ülkemizdeki Yönetimin egemenlerinin çocuklarının diplomaları ne kadar gerçek Bunun en güzel örneğini KIBRIS üniversitelerinde SAHTE Diploma adı altında basına Yansıyan haberlerden öğrenmiştik. Hiç Üniversite okumadan daha doğrusu üniversiteye gitmeden diploma alan Biz yine de Aristokrat çocukları diyelim Onların Türkiyedeki Üniversitelerde hangi görevlere getirildiği Nasıl doçent profesör yapıldığı yine üniversitelerden devlet idarelerine nasıl büyükelçi konsolos yapıldığını Bizi yönetinlerin diplomalarının sorgulandığı bir ülkede her durumdan şüphe etmek lazım. Lütfen Rektör Hocayı suçlamayalım Asıl suçlu İÇ İŞLERİ Bakanlığıdır
  • Metin Çelik12 Haziran 2024 . 23:49

   Yıllar önce tıp fakültesinde bir öğretim üyesi üniversite Yönetim Kurulu izni ile Yurtdışında bir üniversiteye geçici görevle Bir yıllığına gitmişti. Ben O şahsın Yurtdışına gitmediğininden şüphelendim şikayet başvurusunda bulundum. Emniyet genel müdürlüğü O Öğretim Üyesinin görevlendirildiği üniversiteye hiç gitmediği tespit edilmişti Yargılama Yapıldı Yargı kurumunda da O şahsın korunduğunu düşünüyorum. evet ceza aldı. o cezayı para cezasına çevirdiler. görevden ihraç edilmesi gerekmekte iken, görevden ihraç etmediler. Ona madalya taktılar Madalyayı Ona ceza vermemekle o dönemin ilgili hakimleri ve savcıları takmışlardı adam bir de üniversiteye bir yıl sonra görevlendirildiği kuruma gittiğini görev yaptığını ve raporunu yazmış üniversite rektörlüğüne sunmuştu. Yani tam bir DOLANDIRICILIK suçu işlemişti. görevi kötüye kullanmaktan yargıladılar. oysa ki Kamu görevini kullanarak dolandırıcılık yapmak ve daha bir çok suçu aynı aynı anda işlemek İşlediği suçlardan Yargılanmadı DOLANDIRICILIK Suçundan Yargılanması gereken Ahlaksız Pislik. Yalnızca görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandı Bunu neden yazıyorum Bu ülkede Üniversitesince Yurt dışına görevli gönderilen ama Yurtdışına gitmeyen O kadar çok Öğretim Üyesi görevlisi Personeller var ki. İşte Onlar Hep korundu Onları koruyanlar Dekanlar Rektörler ve Hakim ve Savcıların bazıları ve Yök içerisinde bir gurup
  • Şeytanlar12 Haziran 2024 . 16:18

   Bu Ülkede hukuk kalmadı . Yapanın yaptıkları yanına kaldı diyoruz . Şuna bakın suç örgütü gibi . Sn Rektör bu öğrencilere siz öğrenci belgesi veriyorsunuz ,öğrenciler de yabancılar polisine gidiyor ikamet alıyor. üniversiteye uğrayan var mı. Bu öğrencilere nasıl diploma veriyorsunuz Sahte diploma mı. bu çocuklar çetelerin eline düşürse, memleketlerine buradan ne götürüyorlar . Memleketlerinden de uyuşturucu kuryeliği yapan olursa , bu çocuklar istanbulda bir suç örgütü içerisine girerse sorumlusu kim olacak . üniversiteye gelmediği halde bunlar nasıl mezun olacak . siz bu diplomaların altına nasil imza atacaksınız . hukuk devletinde polis jandarma nerede hakim savcı nerede . bu kepazelik için açıklama yapmayacak mısınız . başınızı kuma mı gömeceksiniz
  • Uluslararası işler12 Haziran 2024 . 03:00

   Bu uluslararası işlerde ipin ucunu kaçırdılar, kontrolü de kaybettiler. Yabancı öğrencinin biri üniversitemizin parasıyla Avrupaya okumaya gitmiş ama gidiş o gidiş. Nerede olduğu da belli değil, para da gitmiş. Bu işler profesyonellik gerektiriyor. Gelenin de gidenin de işleri dikkatle yapılmalı. Usul ve esaslar belirlenmeli ona göre yabancı öğrenci işlemleri gerçekleştirilmelidir. Devletin hassasiyetleri de korunmalıdır.
  • Kız yurdu11 Haziran 2024 . 09:52

   Sadece bir kız öğrenci yurdundan 100 kişiye sahte ikamet belgesi verildiğini biliyorum.
  • Salih Güven 10 Haziran 2024 . 23:52

   "Üniversiteli" rumuzlu Afrikalı ogrencisever ilerizekali datlum.. Sen nereliysen, istersen senin sehrinin üniversitesine kaydiralim yatay geçişle topluca Afrikalı ogrencileri.. Boludaki "Karabük Ekibini"nide bonus olarak yanında veriyoruz..
  • Yaver Güçlü10 Haziran 2024 . 22:14

   Hukuk devletinin Savcıları Neredeler. Üniversite Yönetimi Açıklama yapacak mı. Nasıl bir ülke olduk. Sn Rektör Bu iddialar doğruysa emekliliğe sevk edilmekle kalmaz hapse girerseniz. Sen Afrikalı gençleri üniversite öğrencisi kılığı ile Üniversiteye kaydını yaptır. Öğrenciler okula gelmesinler. Öğrenci belgesi ile ikametgah alsınlar. Sonra ne oldukları nerede oldukları, neler yaptıkları öğrenilmesin. Bu öğrenciler kyk yurtlarına neden alınmıyor . üniversite yurtlarında neden kayıtları yok. bu öğrenciler tarikat yurtlarına kim yerleştiriyor. Üniversitede Okuyor görülüp de , İstanbul Ankara gibi şehirlerde bu öğrencilerin başına bir derk gelirse Ne yapacaksınız Açıklama bekliyoruz
  • üniversiteli10 Haziran 2024 . 17:32

   ya bolulular başka illerden gelen memuru akademisyeni sevmiyorlarki kaldıki afrikadan gelen öğrenciyi sevecekler.bunu iyi bilen pek çalışkan belediye başkanı da her seferinde tepe tepe kullanıyor halka karşı. çayı 30 liradan kahveyi 80 liradan kakalarken kimse öğrencinin rengine milliyetine bakmıyor.bunun içindirki bolu hiç bir zaman eğitim şehri olamaz.ilçeden büyük kentten küçük yuvarlanır gider .yarı köy yarı kent
  • Yurtçu10 Haziran 2024 . 15:38

   Yabancı öğrencilerini KYK yurtları almıyor. Bazı özel yurtlar 4-5 bin lira karşılığında yurtta kalıyormuş gibi imzalı mühürlü kağıt veriyorlar. Bu öğrenciler sanki orada kalıyormuş gibi ikamet alıp doğruca ver elini istanbul ankara öğrencilikten başka ne yaptıkları belli bile değil.
  • elmalık10 Haziran 2024 . 15:00

   hadi Ak Partili ve MHP li yöneticiler milletvekilleri bu konuyu araştırarak Bolululara açıklama yapsınlar millete hizmet ancak milleti aydınlatmayla olur
  • Bolulu1410 Haziran 2024 . 14:47

   Bir hususu aydınlığa kavuşturmak isterim ki benim AKP veya MHP.ye yönelik bir önyargım kesinlikle yok. Bu eleştirimin tek ve geçerli sebebi bu iki partinin iktidarda olması, sorunun çözümü konusunda yetkili veya etkili olmaları, lütfen altında başka bir şey aramayın.
  • Bolulu1410 Haziran 2024 . 14:32

   Sayın Salih Güven çok güzel yorumlamış, sahi hayatlarını Bolunun geleceğine adamış olan AKP, MHP milletvekilleri, İl Başkanları, İlçe Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları hadi buyrun, bu konuda tek bir kelam, dikkat buyrun tek bir tane bile yeterli ağzınızdan bir şey çıksın. Siz madem Boluyu bu kadar çok seviyorsunuz, bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Ya çıkıp bu konudaki düşüncelerinizi açıklayın ya da bundan sonra vatandaşın karşısında, mikrofonlarda falan yok biz Bolu sevdalısıyız, kanımızı canımızı veririz falan diye boşuna konuşmayın! inandırıcılığı olmuyor.
  • Bolulu10 Haziran 2024 . 14:15

   Bu rektörlük yönetimi menfaat ve cemaat kadrolaşması adına aklınıza ne gelirse onu yapacak kadar gözü dönmiş bir ekiptir. Ama çok dürüstmüş gibi görünmek de marifetleri.
  • tespitçi10 Haziran 2024 . 13:33

   İSKENDERPAŞA
  • gerede kahramanı 10 Haziran 2024 . 11:31

   daha fazla yabancı gelsin güzel oluyor böyle takılıyoruz. yeni kültürler tanıyoruz. vardır devletimizin bir bildiği.
  • Müyesser Mukser10 Haziran 2024 . 11:01

   Rahmetli İzzet Baysal'in, Boluya tüm bu hizmetleri, Afrikalı yada Suriyeliler faydalansın diye yaptığını ben hiç zannetmiyorum !
  • Salih Güven 10 Haziran 2024 . 10:56

   Arkasında siyasi destek olmayanlar bu işleri yapamaaaazz.!! Siz hiç duydunuzmu AKP yada MHP li Bolulu siyasilerden herhangi bir görüş.? Bolu için en öncelikli bu sorun hakkında hiç konusmamalari çok manidar degilmi.?
  • Hitler10 Haziran 2024 . 09:05

   Yabanci uyruklu,selefi düşünceli sakallilarin ögretim.kadrosuna alindigi üniversitelerden biri de boluda oluşturuluyor,islamcilik böyle menfeatcilikten ibaret parani al vatanı milleti düşünme, Allah bir gün sizinde belanızi verir bu millet sabirlidir

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak